6/8/21

Sanat ve ölüm kavramları arasında bir ilişki kurulabilir mi?

 


    Sanat ve ölüm kavramları arasında bir ilişki kurulabilir mi sorusuna cevap vermeden önce iki kavramı tanımamız gerekir. Sanat, yaratıcılık, hayal gücü, beceri ve estetik birleşiminden oluşan duygular ile hissedilen sanat eseri olarak adlandırılan somut şey ile temsil edilen her şeye denir. Türk Dil Kurumuna, kelimenin kökenine ve diğer  dillerdeki anlamlarına baktığımız zaman insanın imkanları ve mahareti ile bir duygu, tasarı, güzellik ve benzerlerinin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık(TDK) olduğunu görürüz, bu bağlamda sanatın yapay bir şey olduğunu rahatlıkla söyleyebilmek mümkündür.

Ölüm ise insan, hayvan veya bitki gibi canlılarının yaşamını tam ve kesin olarak kaybetmesine denir. Kelime kökenine ve Türk Dil Kurumuna bakıldığında ölüm aynı zamanda bir şeyin sona ermesi, yok olması veya ortadan kalkması(TDK)  gibi anlamlar içerdiğini görebiliriz, bununla birlikte ölüm insanın müdahalesi ile ortaya çıkan bir şey olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla ölüm yapay bir şey olmadığı kesindir. Ölümün zıt anlamı ise ölümsüzlük yani kalıcılıktır.

                Kısaca, sanat felsefe bakımından ölümsüzdür yani ölüm ile arasında zıt ilişki kurulabilir, lakin İslam dinine göre sanat da diğer her şey gibi ölümlüdür. Her iki bakımdan da sanat ve ölüm kavramları arasında bir ilişki kurulabilir.

No comments:

Post a Comment