4/19/21

Yapı ve İnsan

 

 

Yapı bir nesne ya da parçaların bir arada bulunmasına denir, yapı tasarımı ise o nesnenin veya o parçaların bir mimarın fiili ile tasarlanmasına.

Peki o halde yapının tasarımı mı insanın

yaşam tarzını değiştirir yoksa insan mı yapının biçimini değiştirir?

Bir yapı insan ürünü olduğu için insan o yapının biçimini önceden belirleyebilir, daha önce yapılmış bir yapının şeklini ve biçimini yaşam biçimine uygun, hizmet edecek şekilde istediği gibi değiştirebilir. Ancak öyle yapılar var ki insan, onlara hiçbir zaman müdahale ederek biçimlerini ve şekillerini değiştirmez eski bir kale veya tarihi bir bina gibi, onları sadece onarabilir. Ve insan onlara uyarak yaşam biçimini değiştirebilir.

Mimarlar veya tasarımcılar kendilerine göre yapılar tasarlarken veya inşa ederken insanın yaşam biçimini istedikleri şekilde değiştirebilirler. Buna örnek söyleyecek olursak bir binanın girişinde bulunan bir kapı içeriye doğru açılıyorsa dışarıda kolunu göremezsiniz, tek bir kolu vardır o da içeridedir. Mimarlar ve tasarımcılar tüm kapıları bunun gibi yaparlarsa o zaman insanlar bir süre sonra kapı kolunu görseler de dışarıya doğru çekerek açmaya çalışmazlar, aynı binada asansör yerine merdiven yapılırsa bina kullanıcılarının sağlığını olumlu etkiler bu da yaşam tarzlarını. Herhangi bir yapıda boşluk, doluluk, ışıklandırma, havalandırma vb. gibi tasarımcılar ve mimarlar tarafından tasarlanmış yapının öğeleri insanın hareketini ve aktivitelerini etkileyerek yaşam biçimini etkiler. Böylece mimarlar ve tasarımcılar insanın yaşam tarzını değiştirmiş olurlar.

Özetleyecek olursak, bir yapının mimarı veya tasarımcısı istemeden o yapı insanın yaşam tarzını hiçbir şekilde etkileyemez.

 

 

Muhammed Karnabeoğlu

No comments:

Post a Comment